สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ข่าวประชาสัมพันธ์

8054 ยอดเข้าชม

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระะจายลำไยจากจังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระะจายผลไม้ จากแหล่งผลิต ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 โดยเป็นลำไยจากจังหวัดเชียงราย10

11 ส.ค. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2565

        วันที่  9 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว10

9 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม
พิธีเปิดอาคารสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 10

9 ส.ค. 2565 13

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่รณรงค์ ร้านค้าปลีก ในการไม่จำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร  พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่รณรงค์ ร้านค้าปลีก10

8 ส.ค. 2565 14

อ่านเพิ่มเติม
ตรวจเรื่องร้องเรียนร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

วันที่ 5 สิงหาคม 2565  ตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสถานีโทรทัศน์และสื่อ Social  ว่ามีการร้องเรียนร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ว่ามีการจำหน่ายอาหารเมนูปลาหมึกผัดไข่เค็มไม่ตรงตามที่ภาพที่ปรากฎในรายการอาหาร(เมนู) และอ้างว่าทางร้านได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้ร้องเรียนนั้น  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว10

5 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม