สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

5399 ยอดเข้าชม

ประกาศ เรื่อง เผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์  เรื่อง เผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5 ต.ค. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

27 ก.ย. 2565 6

อ่านเพิ่มเติม
พาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 2) พาณิชย์...ลดราคา! Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง โครงการพาณิชย์...ลดราคา ! ช่วยประชาชน ปี2565 (งวดที่ 2) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา!10

15 ก.ย. 2565 7

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยเเพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

15 ก.ย. 2565 4

อ่านเพิ่มเติม
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ10

9 ส.ค. 2565 5

อ่านเพิ่มเติม
โครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชนปี 2565 (งวดที่ 1) พาณิชย์...ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 (ภูมิภาค) จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการพาณิชย์...ลดราคา ช่วยประชาชนปี 2565 (งวดที่ 1) ภายใต้ชื่อ พาณิชย์...ลดราคา Mobile10

21 ก.ค. 2565 12

อ่านเพิ่มเติม