สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ผลการดำเนินงาน

4795 ยอดเข้าชม

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 910 รูป

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุที่บรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท10

5 ส.ค. 2565

อ่านเพิ่มเติม