สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

พิธีมอบเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 1

17 พ.ย. 2563 อ่าน [105]

...
วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บุรีรัมย์ และคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด จังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีมอบเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี2563/64 รอบที่ 1 (งวดที่ 1) เวลา 09.00 - 10.00 น ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ โดยมีนายธัชกร หัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เกิดการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการของรัฐ ที่ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้มีการสื่อสารความเข้าใจในโครงการประกันรายได้เกษตรกรอย่างเข้าใจและถูกต้อง แพร่หลาย โดยในพิธีฯ ได้มีการมอบเงินชดเชยส่วนต่างให้เกษตรกร และกิจกรรมสาธิตการทำขนมที่ทำมาจากข้าว การออกบูทจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิบุรีรัมย์ สำหรับการจ่ายเงินส่วนต่างงวดที่ 1 มีเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการฯ งวดที่ 1 รวมทั้งสิ้น 20,147 ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น239,356,432.94 บาท สำหรับงวดที่ 2 และงวดต่อๆ ไป จะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบโดยทั่วกันต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์