สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด

10 มี.ค. 2564 อ่าน [12]

...
วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ การผลิต การตลาด ข้าวโพดหวาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาการจำหน่ายร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ ณ แปลงปลูกข้าวโพด นาย บุญสม ผลรังสรรค์ เกษตรกรกลุ่ม Young Smart Farmer อำเภอคูเมือง โดยเกษตรกร  ปลูกข้าวโพดหวาน พันธุ์จัมโบ้สวีท (ศรแดง)  มาตรฐาน GAP จำนวน 2 งาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์