สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามกำกับดูแลการจำหน่ายปุ๋ยเคมี

12 มี.ค. 2564 อ่าน [7]

...
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามกำกับดูแลการจำหน่ายปุ๋ยเคมี ในพื้นที่อำเภอนางรอง และอำเภอหนองกี่ ให้ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคา และไม่ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา  โดยหากพบกระทำความผิด กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท กรณีจำหน่ายสินค้าสูงเกินสมควร มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีสูตรที่เกษตรกรนิยมใช้ได้ แก่ สูตร 15-15-15 ตรากระจ่าย จำหน่ายกระสอบละ 700 – 710 บาท สูตร 46-0-0 ตรากระต่าย กระสอบละ 490 – 500 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์