สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

นำเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 ออกจำหน่ายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

29 มี.ค. 2564 อ่าน [75]

...
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์
นำเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงตำบลปลื้มพัฒนา อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโควิด-19 นำมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรดส่งออกมาจำหน่ายให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชน
ที่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประจำเดือนมีนาคม 2564 ปริมาณจำหน่ายรวม 1 ตัน โดยรายละเอียดการจำหน่ายดังนี้
  Øมะม่วงน้ำดอกไม้เกรด A  กก. 35 บาท / 3 กก.100 บาท
  Øมะม่วงน้ำดอกไม้เกรด B กก.ละ 25 บาท / 4 กก. 100 บาท
  Øมะม่วงเขียวเสวย กก.ละ 35 บาท  / 3 กก. 100 บาท
  Øมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เกรดพรีเมี่ยม บรรจุกล่องสวยงาม ปริมาณ 9 ลูก น้ำหนัก 4-5 กิโลกรัม ราคา 300 บาท
  ทั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชน ประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี
และสำนักงานฯได้เพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรโดยจัดส่งทางไปรษณีย์ทั่วไทย ราคา 350 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์