สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์

20 เม.ย. 2564 อ่าน [23]

...
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 นายปรารภ  ลิไธสง พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปุ๋ยเคมีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า สถานการณ์การจำหน่ายอยู่ในภาวะปกติ สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร โดยราคาจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่เกษตรกรนิยมซื้อในช่วงปัจจุบัน
  - สูตร 46-0-0 ตรากระต่าย กระสอบละ 690 บาท ตราหัวคนป่า
           กระสอบล่ะ 670 บาท
  - สูตร 15-15-15 ตรากระต่าย กระสอบล่ะ 770 บาท
  - สูตร 16-8-8 ตราหัววัวกระสอบละ 490 บาท ตรารถเกษตร
           กระสอบล่ะ 575 บาท
  - สูตร 16-20-0 ตราหัววัว กระสอบล่ะ 610 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์