สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65

21 มี.ค. 2565 อ่าน [45]

...
21 มีนาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมคณะทำงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2564/65 จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงาน เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมกำหนดให้มีการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
  ครั้งที่ 1 ระหว่างวัน 20-22 เมษายน 2565 ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด
  ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด
  ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2565 ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส บุรีรัมย์ จำกัด สาขาอำเภอหนองหงส์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์