สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ติดตาม และสนับสนุน การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้

6 พ.ค. 2565 อ่าน [7]

...
5 พฤษภาคม 2565 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาดลงพื้นที่ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยบ้านดอนสมบูรณ์ อำเภอโนนสุวรรณ กลุ่มแปรรูปขนุน อำเภอปะคำ และกลุ่มสัมมาชีพชุมชนข้าวเกรียบภูเขาไฟบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัย เพื่อติดตาม และสนับสนุน การดำเนินโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Based OTOP : KBO) เพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์  OTOP ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์