สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว

6 พ.ค. 2565 อ่าน [9]

...
5 พฤษภาคม 2565 นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด ร่วมเป็นวิทยากร การฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ บุคลากรด้านการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 คน สำหรับการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว (Safety Zone) ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์