สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ดำเนินการจัดตลาดข้าวเปลือกนาปี

6 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
           5 พฤษภาคม  2565  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด อำเภอคูเมือง ดำเนินการจัดตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 2  ณ สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จำกัด สาขาทางพาด (บ้านโนนเพกา) เกษตรกรในพื้นที่อำเภอคูเมือง พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา นำข้าวเปลือกออกมาจำหน่าย จำนวนมาก มีผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมแข่งขันกันรับซื้อในงาน จำนวน 2 ราย ส่งผลให้ราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 13,800-14,850 บาท สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปตันละ    500 -  1,000 บาท (ราคาตลาดตันละ12,500- 13,900 บาท) รวม 2 วัน (วันที่ 4-5 พฤษภาคม) มีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย จำนวน 212 ราย ปริมาณข้าว 230 ตัน มูลค่ากว่า 3,000,000 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์