สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

12 พ.ค. 65 พาณิชย์จังหวัดดำเนินการจัดตลาดข้าวเปลือกนาปี

12 พ.ค. 2565 อ่าน [24]

...
              12 พฤษภาคม  2565  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธกส.จังหวัดบุรีรัมย์  ดำเนินการจัดตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์ธุรกิจของ สกต. สาขาหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ เป็นวันที่ 2 ของการจัดตลาดนัดข้าวเปลือกในครั้งนี้ ซึ่งเป็นครั้งที่ 3 มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ อำเภอหนองหงส์ และพื้นอำเภอห้วยแถลงบางส่วน  ต่างให้ความสนใจนำข้าวเปลือกออกมาจำหน่าย จำนวนมาก มีผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมแข่งขันกันรับซื้อในงาน จำนวน 3 ราย ส่งผลให้ราคารับซื้ออยู่ที่ตันละ 15,500-16,000 บาท (ราคาเฉลี่ย 15,750 บาทต่อตัน สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปเฉลี่ยตันละ 1,150   บาท (ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 14,600 บาท)   

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์