สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดบุรีรัมย์ จัดตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 3

17 พ.ค. 2565 อ่าน [25]

...
                        11-13 พฤษภาคม  2565  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จำกัด  ดำเนินการจัดตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 3  ณ ศูนย์ธุรกิจ สกต.สาขาหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอหนองหงส์ ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์และอำเภอห้วยแถลง จ.นครราชสีมาบางส่วน นำข้าวเปลือกออกมาจำหน่าย จำนวนมาก มีผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมแข่งขันกันรับซื้อในงาน จำนวน 3 ราย ส่งผลให้ราคารับซื้อเฉลี่ยตันละ 16,400 บาท  สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปตันละ  1,550 บาท (ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 14,850 บาท) มีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย จำนวน 512 ราย ปริมาณข้าว  946.50 ตัน มูลค่ากว่า  15,522,600 บาท    

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์