สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์

Office of Provincial Commercial Affairs Buriram

คณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด และสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด จัดตลาดนัดข้าวเปลือก

23 พ.ค. 2565 อ่าน [33]

...
             18-20 พฤษภาคม  2565  จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และสหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด  อำเภอกระสัง ดำเนินการจัดตลาดข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 4 ณ สหกรณ์การเกษตรกระสัง จำกัด เกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระสัง และพื้นที่ใกล้เคียง มีผู้ประกอบการค้าข้าวเข้าร่วมแข่งขันกันรับซื้อในงาน จำนวน 5 ราย ส่งผลให้ราคารับซื้อเฉลี่ยตันละ 16,500 บาท  สูงกว่าราคาตลาดทั่วไปตันละ  1,550 บาท (ราคาตลาดเฉลี่ยตันละ 14,950 บาท) มีเกษตรกรนำข้าวมาจำหน่าย จำนวน 462 ราย ปริมาณข้าว  985 ตัน มูลค่ากว่า  16,252,500 บาท   

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์