Header Image
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและต่อยอดองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ และกิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์อารยธรรมล้านนาสู่สากล ภายใต้โครงการสร้างความเข้มเเข็งเศรษฐกิจฐานรากด้วยเศรษฐกิจมูลค่าสูง ภาคเหนือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
watermark

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างกิจกรรมการสร้างเครือข่ายและต่อยอดองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ฯ วันที่แผยแพร่ 31/01/2566 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,088