Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด และห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ตามโครงการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์  “Buriram Local BCG Plus” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2566
watermark

               30 ตุลาคม 2566 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ คณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด และห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จัดกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ตามโครงการสร้างทีมเซลล์แมนจังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์  “Buriram Local BCG Plus” ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2566 และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2566  ณ Event Hall โซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

               ตามนโยบายเร่งด่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิธรรม เวชยชัย) ในระยะ 100 วัน (Quick Win) ในการดูแลและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์
                โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ได้คัดเลือกสินค้า อัตลักษณ์ (GI) สินค้า BCG สินค้าชุมชน สินค้าหัตถกรรม และสินค้าที่มีศักยภาพ จากผู้ประกอบการ และเกษตรกร ที่มีศักยภาพจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 16 ร้าน มาจัดจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่  โดยคาดว่าจะมียอดจำหน่ายรวมไม่น้อยกว่า 300,000 บาท


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,061