Header Image
ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกแป้งมันของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2567
watermark

วันพฤหัสบดีที่ 8  กุมภาพันธ์ 2567
             ณ โรงแป้ง บริษัท สยาม มอร์ดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ ในฐานะประธานคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลังปี 2566/67 นำคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังฯ  จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ตรวจสต๊อกแป้งมันของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ประจำเดือนมกราคม 2567  ผลการตรวจสอบ สต๊อกแป้งมันครบถ้วน ครอบคลุมตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,094