Header Image
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG "E-SAN BCG Potential Development of Substitute"
watermark

           วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุทธิศักดิ์  พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด พาผู้ประกอบการสินค้า BCG ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 7 ราย เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่ม สำหรับสินค้าผลิตภัณฑ์นวัตกรรม BCG "E-SAN BCG Potential Development of Substitute" ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมรับขวัญ โรงแรมบายาสิตา จังหวัดขอนแก่น จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,055