Header Image
 พาณิชย์บุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม การให้บริการงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ 
watermark

     พาณิชย์บุรีรัมย์ เข้าร่วมอบรม การให้บริการงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ 
นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 32,121